Avís Legal

Aquest avís regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d’aquest portal. L’usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

TITULARITAT

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web https://munillaroztegui.com

Pertany a ENRIC MUNILL ARÓZTEGUI amb NIF núm. 45490536D i domicili social a Alexandre Bell, 45 (08224 Terrassa), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

MODIFICACIONS I RESPONSABILITATS

JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions i actualitzacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis continguts que JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ofereix en aquest lloc Web.

JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre.

ENLLAÇOS EXTERNS

La pàgina web https://munillaroztegui.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines i portals d’internet de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d’interès. No obstant, JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix, en no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol tipus d’irregularitat en relació als llocs enllaçats, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts posant-ho en coneixement de JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI ARÓZTEGUI, a través del següent correu electrònic jardins@munillaroztegui.com, sense que en cap cas la comunicació comporti l’assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web https://munillaroztegui.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts, imatges i fotografies són propietat de JARDINS MUNILL ARÓZTEGUI o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.